poniedziałek, 8 czerwca 2020

Już ponad miesiąc zdalnego nauczania za nami. Wydaje nam się, że zarówno my jak i nasi podopieczni stanęliśmy na wysokości zadania. Dowodem na to są przesłane prace i co najważniejsze uśmiech na twarzach autorów. Ale może zaczniemy od początku naszej przygody. Gdy cały świat obiegła wiadomość o wirusie, każdy z nas musiał na nowo nauczyć się jak funkcjonować. Małymi krokami staraliśmy się aby nasi uczestnicy nie zostali pozostawiani samym sobie. Naszym priorytetem było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa naszym podopiecznym. Na początku baliśmy się jak to wszystko będzie funkcjonować, ale czas pokazał, że podjęte decyzje były słuszne.

czwartek, 7 maja 2020

Terapia w dobie pandemii
W dniu 16 marca dowiedzieliśmy się, iż dalsza organizacja zajęć z naszymi podopiecznymi nie będzie możliwa. Zawieszona została działalność szkół i przedszkoli. My również nie mogliśmy pracować. Po dwóch tygodniach znów przedłużono zawieszenie działalności dydaktycznych placówek. Zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić aby zapewnić naszym podopiecznym w dalszym ciągu możliwość brania udziału w terapii.

poniedziałek, 10 lutego 2020

Rozpoczęliśmy Nowy Rok 2020

          W nowym roku z energią przystąpiliśmy do realizacji zadań programu Rehabilitacja 25 plus. Już 9 stycznia cześć z nas podczas wycieczki edukacyjnej do Restauracji "Pomarańcza", na wodzisławskim rynku mogła sprawdzić swoje umiejętności w samodzielnym złożeniu zamawiania, kulturalnym sposobie zachowania w miejscu publicznym, sformułowaniu prośby o wystawienie rachunku i zapłacie.
             Już 10 stycznia mieliśmy możliwość zwiedzić Halę Widowiskowo - Sportową w Jastrzębiu - Zdroju, zobaczyć pracę wszystkich służb dbających o prawidłowe działanie obiektu... oraz wziąć udział w treningu I-wszo ligowego klubu hokeja na lodzie.

           13 stycznia podczas wycieczki z zakresu aktywizacji i reintegracji zawodowej zapoznaliśmy się z działalnością Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wodzisławiu Sląskim. Podczas zwiedzania pralni prowadzonej przez ZAZ mogliśmy zobaczyć w jaki sposób przebiega proces prania, od chwili przywiezienia do pralni, maglowanie, prasowanie, aż do odwiezienia wypranych innych instytucji zlecających pranie .

            14 stycznia odbyliśmy wycieczkę do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, prowadzącego projekt "Rzeka Wiedzy, podczas której uświadomiliśmy sobie znaczenie przestrzegania zasad segregacji odpadów i wychowania ekologicznego.

piątek, 10 stycznia 2020

Grudzień i styczeń w naszym programie oraz najbliższe plany na styczeń 2020 r.

W dniu 18.12.2019 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla Uczestników i rodziców pilotażowego programu "Rehablilitacja 25 plus". W programie spotkania uczestnicy wraz z swoimi rodzicami oraz osobami wykonującymi różnorodne zadania na rzecz programu oraz zaproszonymi gośćmi, obejrzeli przy poczęstunku przygotowanym przez siebie, występ artystyczny oraz dwie prezentacje promujące program.       

19 grudnia br. uczestnicy programu wzięli udział w szkolnej wigilijce odbywającej się na terenie ZPSWR.
              
09.01.2020 r. część uczestników programu wyjechało do restauracji "Pomarańcza" w Wodzisławiu Śląskim, gdzie mieli możliwość zapoznać się z korzystaniem z "menu", sposobem składania zamówienia, płaceniem rachunku oraz z zasadami kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.

10 stycznia br. nasi podopieczni wyjechali do Hali Widowiskowo - Sportowej w Jastrzębiu Zdroju, gdzie mogli obserwować trening pierwszoligowego zespołu hokeja na lodzie i zapoznać się z działalnością obiektu sportowego.

25 czerwca 2020r.

Witajcie. Z przyjemnością informujemy, że od dnia 29 czerwca 2020r. rozpoczynają się zajęcia terapeutyczne na terenie ZPSWR. Wszyscy bardzo się cieszymy, pozdrawiamy was serdecznie i do zobaczenia na zajęciach.

08 czerwiec 2020r.

Chcielibyśmy poinformować naszych uczestników o przedłużeniu zdalnej terapii w programie "Rehabilitacja 25+" od dnia 08.06.2020 do 26.06.2020. O wszelkich zmianach będziemy informować oczywiście na bieżąco. Tymczasem zachęcamy do czytania naszego bloga oraz lajkowania postów na FB.

22 maja 2020 r.

Informujemy uczestników naszego projektu "Rehabilitacja 25+" o przedłużeniu zdalnego nauczania od dnia 25.05.2020 do 07.06.2020. Dzięki uprzejmości ZPSWR w każdą środę dostarczamy materiały edukacyjno-terapeutyczne. Patrząc na aktywność naszych podopiecznych możemy z dumą stwierdzić, że terapia zdalna zdała egzamin. Możecie tutaj zobaczyć efekty waszej pracy.

27 kwietnia 2020 r.

W dniu 27 kwietnia, po konsultacji z PFRON, rozpoczęliśmy terapię zdalną. Każdego dnia poprzez platformy komunikacyjne WhatsApp i e-mail wysyłane zostają materiały do podopiecznych zgodnie z planem zajęć. Dodatkowo raz w tygodniu dostarczane są pomoce dydaktyczne do domów uczestników projektu- dziękujemy ZPSWR.

01 października 2019 r.

Od pierwszego października, po zakończeniu procedury przetargowej, transportem zajmuje się firma przewozowa doskonale znana naszym uczniom i rodzicom, dysponująca specjalistycznym taborem do przewozu osób niepełnosprawnych „Szymik – usługi przewozowe”.
Szczególne podziękowania za ogromną pomoc w przygotowaniu skomplikowanej dokumentacji przetargowej kierujemy do pracowników Referatu Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

25 września 2019 r.

W dniu 25 września br. dyrektor Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych podpisał w Katowicach umowę o realizację pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus".

02 września 2019 r.

Od wtorku 2 września 2019 r. rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus" nas terenie Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.
Pozyskane w ramach programu dofinansowanie w wysokości 750 tyś. zł przeznaczone zostanie na różnego rodzaju formy wsparcia dla 25 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego działających w ramach ZPSWR.
Uczestnicy korzystać będą z bogatej oferty zajęć, terapii, treningów, wycieczek. Będą dowożeni na zajęcia oraz skorzystają z cateringu , w postaci śniadania i dwudaniowego obiadu.

02 września 2019 r.

Od dnia 2 września br., do chwili rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w sprawie transportu Uczestnicy będą dowożeni na zajęcia szkolnym autokarem dzięki uprzejmości dyrekcji ZPSWR oraz za zgodą PFRON. Dziękujemy!