czwartek, 5 października 2023

Realizacja pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus" w roku szkolnym 2023/2024

Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo –Rewalidacyjnych  w Wodzisławiu Śląskim od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024 roku realizuje kolejną edycję pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 5 października 2023 r. w siedzibie Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach podpisano umowę o realizację programu w roku szkolnym 2023/2024.

W programie uczestniczy 32 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego z Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia Zdroju, Raciborza i Rybnika.

Udział w programie pozwoli osobom niepełnosprawnym otrzymać wsparcie w utrzymaniu samodzielności, niezależności społecznej i aktywności zawodowej. Uczestnicy ponadto korzystać będą z transportu, cateringu, bogatej oferty terapii, treningów i wycieczek.

Doświadczenia zebrane podczas poprzednich edycji programu „Rehabilitacja 25 plus”  pozwolą na zapewnienie kompleksowego wsparcia uczestnikom programu.


Wartość programu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 1 152 000,00 złotych.

Program jest w 100% finansowany ze środków PFRON. Dofinansowanie udzielane jest adresatom programu

przez Oddział PFRON w Katowicach ze środków PFRON


środa, 30 sierpnia 2023

Podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2022/2023

 Od 1 września w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęto kolejną- piątą już edycję programu „Rehabilitacja 25 plus” przeznaczonego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wsparciem objęte zostały 32 osoby. Liczba osób korzystających z programu, co roku wzrasta.

Celem głównym programu jest zapewnienie absolwentom Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Uczestnicy programu „Rehabilitacja 25 plus” biorą udział w zajęciach terapeutycznych, usprawniających, wspierających ruchowo i aktywizujących zawodowo; korzystają również z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Ponadto otrzymują wsparcie psychologiczne oraz wsparcie w rozwiązywaniu spraw życia codziennego. Osoby zaangażowane w realizację programu podejmują działania na rzecz aktywizowania uczestników oraz zachęcają ich do rozwijania własnej samodzielności.

W ramach programu finansowanego w 100% ze środków PFRON uczestnicy korzystają z bogatej oferty terapii, która w tym roku została poszerzona.
Od bieżącego roku szkolnego wprowadzono wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie w zakresie zajęć praktycznych w kuchni i kawiarni, muzykoterapię. W dalszym ciągu beneficjenci mają zapewniony bezpłatny transport na zajęcia i posiłek w formie dwudaniowego obiadu.

Zajęcia odbywają się w klasach i pracowniach specjalistycznych: komputerowych, rehabilitacyjnych, kulinarnych, w pracowni poligraficznej, technicznej, mieszkaniu treningowym i w kawiarni treningowej na terenie placówki. Na potrzeby programu dyrekcja ZPSWR wygospodarowała  dwie sale z zapleczem, pomieszczenie rehabilitacyjne wyposażone w sprzęt pozyskany w ramach programu   i pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Do dyspozycji uczestników programu są też przyszkolne tereny zielone i rekreacyjne, gdzie odbywają się zajęcia z zakresu ogrodnictwa, aktywizacji zawodowej i rehabilitacji ruchowej.

Działania w zakresie aktywizacji i reintegracji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus” są realizowane przez Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych. Wnioskodawcą programu jest Powiat Wodzisławski. 

W tym roku szkolnym na ten cel pozyskano z PFRON 960 tysięcy złotych.

Dzięki tym środkom osoby niepełnosprawne mogą być w dalszym ciągu objęte wsparciem i pomocą, a szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczno-terapeutyczną w wiele cennych pomocy i sprzętów wykorzystywanych podczas zajęć z uczestnikami.  

Przez  pięć lat prowadzenia pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” suma wsparcia uzyskanego z PFRON wyniosła 3 850 tys. złotych.

Oprócz zapewnienia beneficjentom programu wsparcia w zakresie prowadzonych zajęć, środki finansowe pozyskane z PFRON pozwoliły na wyposażenie  dodatkowych pracowni na terenie ZPSWR, z których korzystać mogą zarówno uczestnicy programu, jak również uczniowie ZPSWR. Są to: warsztat zajęć praktycznych wyposażony w sprzęt i narzędzia z zakresu mechaniki i stolarstwa, warsztat ceramiczny wyposażony w piec do wypalania gliny, koło garncarskie, wraz z akcesoriami. Wiele pracowni szkolnych zostało doposażonych w sprzęt, taki jak: piec elektryczny z piekarnikiem, zmywarka, szafa chłodnicza, pralka, roboty kuchenne, ekspres do kawy, grill elektryczny, maszyny do szycia, akumulatorowe sprzęty ogrodnicze, elektronarzędzia,  projektory multimedialne, komputery, tablety i inne. Tereny zielone placówki wzbogaciły się o dużą szklarnię  ćwiczebną, domek narzędziowy, ławki parkowe, stoliki, pawilon ogrodowy oraz drzewka i krzewy ozdobne, które zostały posadzone przez uczestników w ramach zajęć.
Program spełnia oczekiwania absolwentów i ich rodziców. Mamy nadzieję, że będzie on kontynuowany w latach następnych.

poniedziałek, 20 czerwca 2022

Nasze plany na kolejny rok szkolny 2022/2023

 

Z radością informujemy, że dnia 17 czerwca został złożony wniosek w sprawie kontynuacji zajęć w ramach pilotażowego programu PFRON „ Rehabilitacja 25 plus” dotyczący przyszłego roku szkolnego 2022/2023. Mamy nadzieję, że program ten będzie nadal w ZPSWR realizowany. Planuje się , że w przyszłym roku szkolnym w programie weźmie udział 32 uczestników- niepełnosprawnych absolwentów Szkoły Przysposabiajacej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, wywodzących się z ZPSWR lub tego typu placówek z terenu naszego regionu. Wartość programu będzie wynosić: 960 000,00 złotych. 

Realizacja programu będzie polegała na zapewnieniu uczestnikom opieki, stworzeniu sprzyjających warunków do zaspokajania potrzeb, wspieraniu w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych. Ponadto kontynuowane będą wypracowane rozwiązania zapewniające uczestnikom programu ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym , a także ich aktywności zawodowej. Dla uatrakcyjnienia oferty zajęć uwzględniając potrzeby i zainteresowania beneficjentów będzie wprowadzona nowa forma zajęć terapeutycznych- praca w kuchni i kawiarni. Ze względu na postępującą inflację, zwiększenie kosztów transportu i żywność bardzo trudno było zmieścić się w budżecie przeznaczonym na przyszły rok. Na jednego uczestnika przeznaczona jest kwota 2500 złotych na miesiąc – kwota ta nie zmieniła się od czterech lat, co powoduje pewne problemy. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania przetargów. Trudności finansowe napotkaliśmy już w tym roku, mieliśmy kłopoty z zakupami sprzętu, który był dostępny w dużo wyższej niż zaplanowaliśmy w ubiegłym roku cenie, nastąpiła konieczność przesunięć środków w budżecie. Przed nami dwa wakacyjne miesiące podczas których planowane są trzy wycieczki tematyczno-warsztatowe.

środa, 9 lutego 2022

Konkurs Karaoke

 W dniu 7 lutego 2022 r. z inicjatywy naszych pań opiekunek został zorganizowany konkurs piosenki „ Karaoke” dla uczestników programu „Rehabilitacja 25 plus”.
Nagrody dla zwycięzców, czyli piękne statuetki i dyplomy zostały zasponsorowane przez panie opiekunki i nauczycieli. Inspiracją do zorganizowania naszego konkursu był „Festiwal Piosenki Karaoke Osób Niepełnosprawnych – Śpiewa - My”, który jest organizowany przez ZPSWR i odbywa się cyklicznie (w tym roku z powodu piątej fali pandemii został przesunięty i odbędzie się w maju).
Przygotowania do naszego konkursu trwały ponad miesiąc. Wzięło w nim udział dwunastu uczestników. Byli to: Sebastian Miłek, Dawid Zysiek, Magda Tytko, Magda Krupa, Patryk Skrzyszowski, Szymon Gajak, Aldona Krakowska, Agnieszka Brzezinka, Daniel Halamuda, Izabela Pluta i Grzegorz Kwaśnica.
Nasi koledzy zaprezentowali utwory: „Zawsze tam , gdzie ty” Lady Pank, „Świat się pomylił” Patrycji Markowskiej, „A ja wolę moją mamę” Majki Jeżowskiej, „Na szczycie” Grubsona, „Kamień z napisem Love” Enej, „Kawiarenki” Ireny Jarockiej, „O północy wejdźmy na dach” Saund’n Grace, „Ona tańczy dla mnie” Weekend, „Przez twe oczy zielone” Zenona Martyniuka, „ Ogień gaśnie” Grzegorza Poloczka, „O miła moja” TOP ONE.
Uczestnicy włożyli w swoje występy mnóstwo pracy i serca, towarzyszyły im ogromne emocje, była trema ale i wielka radość . Uczestnicy byli nagradzani gromkimi brawami przez zgromadzoną publiczność .W trakcie imprezy wystąpiły również panie opiekunki, emocje sięgały zenitu. Wszyscy uczestnicy za piękne występy otrzymali statuetki I dyplomy, bo wszyscy byli wygrani!!! Każdy z występów był wyjątkowy, niepowtarzalny i dostarczył nam wielu wrażeń, a zabawa była świetna.

środa, 29 września 2021

Rozpoczynamy czwarty rok realizacji programu

W dniu 26 czerwca br. Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o wydłużeniu realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” o dwa kolejne lata szkolne, czyli do 31 sierpnia 2023 r. Pod koniec lipca złożyliśmy projekt planu wsparcia do rozpatrzenia przez PFRON, który w dniu 3 września br. został zatwierdzony; jednocześnie otrzymaliśmy informację o  przyznaniu dofinansowania i możliwości wznowienia zajęć z uczestnikami.                                                                  
 Umowa o realizację programu została podpisana w dniu 28 września br. w Katowicach.                    
 Celem głównym programu jest zapewnienie absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. W nowym projekcie zaplanowaliśmy kontynuację oddziaływań terapeutycznych z poszerzeniem palety zajęć o muzykoterapię oraz zakup różnorakiego sprzętu tj.: bieżnia elektryczna, piec elektryczny z piekarnikiem, robot kuchenny, zmywarka, grill elektryczny, drugi projektor multimedialny, głośnik bluetooth, koło garncarskie, piec do wypalania gliny itp. W ramach promocji programu w kolejnym, już czwartym  roku jego  realizacji, zaplanowaliśmy również  zakup  dla każdego uczestnika  koszulki bawełnianej z logo projektu, chusty promocyjnej oraz identyfikatorów. Wzorem poprzednich lat, również w bieżącym roku szkolnym planujemy organizację trzech wycieczek tematycznych oraz wyjścia do obiektów sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, które pozwolą uczestnikom programu w innym środowisku niż ZPSWR integrować się i pozyskiwać nowe doświadczenia i umiejętności, poznawać nowe tereny, uzyskiwać umiejętności poruszania się i przebywania w obcym, nieznanym środowisku. Zanim to jednak nastąpi, powspominajmy co robiliśmy w minionym roku.

25 czerwca 2020r.

Witajcie. Z przyjemnością informujemy, że od dnia 29 czerwca 2020r. rozpoczynają się zajęcia terapeutyczne na terenie ZPSWR. Wszyscy bardzo się cieszymy, pozdrawiamy was serdecznie i do zobaczenia na zajęciach.

08 czerwiec 2020r.

Chcielibyśmy poinformować naszych uczestników o przedłużeniu zdalnej terapii w programie "Rehabilitacja 25+" od dnia 08.06.2020 do 26.06.2020. O wszelkich zmianach będziemy informować oczywiście na bieżąco. Tymczasem zachęcamy do czytania naszego bloga oraz lajkowania postów na FB.

22 maja 2020 r.

Informujemy uczestników naszego projektu "Rehabilitacja 25+" o przedłużeniu zdalnego nauczania od dnia 25.05.2020 do 07.06.2020. Dzięki uprzejmości ZPSWR w każdą środę dostarczamy materiały edukacyjno-terapeutyczne. Patrząc na aktywność naszych podopiecznych możemy z dumą stwierdzić, że terapia zdalna zdała egzamin. Możecie tutaj zobaczyć efekty waszej pracy.

27 kwietnia 2020 r.

W dniu 27 kwietnia, po konsultacji z PFRON, rozpoczęliśmy terapię zdalną. Każdego dnia poprzez platformy komunikacyjne WhatsApp i e-mail wysyłane zostają materiały do podopiecznych zgodnie z planem zajęć. Dodatkowo raz w tygodniu dostarczane są pomoce dydaktyczne do domów uczestników projektu- dziękujemy ZPSWR.

01 października 2019 r.

Od pierwszego października, po zakończeniu procedury przetargowej, transportem zajmuje się firma przewozowa doskonale znana naszym uczniom i rodzicom, dysponująca specjalistycznym taborem do przewozu osób niepełnosprawnych „Szymik – usługi przewozowe”.
Szczególne podziękowania za ogromną pomoc w przygotowaniu skomplikowanej dokumentacji przetargowej kierujemy do pracowników Referatu Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

25 września 2019 r.

W dniu 25 września br. dyrektor Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych podpisał w Katowicach umowę o realizację pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus".

02 września 2019 r.

Od wtorku 2 września 2019 r. rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus" nas terenie Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.
Pozyskane w ramach programu dofinansowanie w wysokości 750 tyś. zł przeznaczone zostanie na różnego rodzaju formy wsparcia dla 25 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego działających w ramach ZPSWR.
Uczestnicy korzystać będą z bogatej oferty zajęć, terapii, treningów, wycieczek. Będą dowożeni na zajęcia oraz skorzystają z cateringu , w postaci śniadania i dwudaniowego obiadu.

02 września 2019 r.

Od dnia 2 września br., do chwili rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w sprawie transportu Uczestnicy będą dowożeni na zajęcia szkolnym autokarem dzięki uprzejmości dyrekcji ZPSWR oraz za zgodą PFRON. Dziękujemy!