poniedziałek, 28 października 2019

Plany na listopad 2019 r.

W dniu 12 listopada 2019 r. odbędzie się wycieczka edukacyjna do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. W trakcie wycieczki uczestnicy programu będa mogli zapoznać się z działalnością straży pożarnej, zobaczyć samochody, które biorą udział w akcjach gaszenia pożarów, zobaczą jak strażacy przygotowują sie do swojej, ciężkiej pracy. Przejazd odbędzie się autokarem ZPSWR. 
W dniu 21 listopada 2019 r. odbędzie się wycieczka edukacyjna do Multikina w Rybniku. W programie wycieczki m. in. zwiedzanie, obserwacja codziennej pracy osób zatrudnionych w kinie, zwiedzanie pomieszczeń, udział w projekcji, itp.
Za pomoc w zorganizowaniu wycieczek dziękujemy p. Martynie, za umożliwienie skorzystania z transportu dziękujemy dyrekcji ZPSWR.

02 września 2019 r.

Od wtorku 2 września 2019 r. rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus" nas terenie Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.
Pozyskane w ramach programu dofinansowanie w wysokości 750 tyś. zł przeznaczone zostanie na różnego rodzaju formy wsparcia dla 25 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego działających w ramach ZPSWR.
Uczestnicy korzystać będą z bogatej oferty zajęć, terapii, treningów, wycieczek. Będą dowożeni na zajęcia oraz skorzystają z cateringu , w postaci śniadania i dwudaniowego obiadu.

02 września 2019 r.

Od dnia 2 września br., do chwili rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w sprawie transportu Uczestnicy będą dowożeni na zajęcia szkolnym autokarem dzięki uprzejmości dyrekcji ZPSWR oraz za zgodą PFRON. Dziękujemy!

25 września 2019 r.

W dniu 25 września br. dyrektor Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych podpisał w Katowicach umowę o realizację pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus".

01 października 2019 r.

Od pierwszego października, po zakończeniu procedury przetargowej, transportem zajmuje się firma przewozowa doskonale znana naszym uczniom i rodzicom, dysponująca specjalistycznym taborem do przewozu osób niepełnosprawnych „Szymik – usługi przewozowe”.
Szczególne podziękowania za ogromną pomoc w przygotowaniu skomplikowanej dokumentacji przetargowej kierujemy do pracowników Referatu Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.